rating

1001 Great Gambling Tips

1001 Mẹo chơi trò chơi Casino. 

Đặt in tại HoaXanh - Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt - Thêm vào giỏ hàng...

  • 77,000đ
  • Mã sản phẩm: DOC_BETTING
  • Tình trạng: 2

I don’t have the necessary bottle to be a big-time gambler, but I do like a bet and I know that over a period of time the most profi table wagers I have ever struck were when I deliberately decided to go against prevailing opinion and media pressure. As I write this book the strategy has paid off big time on three recent separate occasions, each of which demonstrate how this – well, it isn’t a system, but almost a philosophy – works.

Màu Sắc
Sách Trắng Đen
Ngôn Ngữ
Tiếng Anh
Nhà Bán Hàng
Hoa Xanh

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá