Từ khóa: Winning Strategies, trading, forex

rating

7 Winning Strategies for Trading Forex

Real and actionable techniques for profiting from the currency markets. Grace Cheng.

Đặt in tại HoaXanh -Thêm vào giỏ hàng.

  • 95,000đ
  • Mã sản phẩm: 7-W202152
  • Tình trạng: 2

Trading Forex

1: Getting Started

2: Spot Forex Market Structure

3: How To Overcome The Odds Of Trading Forex

4: The Ten Rules For Forex Trading

Strategies

5: Strategy 1 – Market Sentiment

6: Strategy 2 – Trend Riding

7: Strategy 3 – Breakout Fading

8: Strategy 4 – Breakout Trading

9: Strategy 5 – Decreased Volatility Breakout 169

10: Strategy 6 – Carry Trade 191

11: Strategy 7 – News Straddling

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá