Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: All about, Asset Allocation

rating

All About Asset Allocation

Học cách đa dạng hoá các khoản đầu tư từ Cổ Phiếu, Trái Phiếu, Bất Động Sản. Thay đổi phân bố tài sản và chốt lợi nhuận khi cần thiết.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 120,000đ
  • Mã sản phẩm: FD
  • Tình trạng: 2

Everything You Need to Know About How To:

Implement a smart asset allocation strategy
Diversify your investments with stocks, bonds,real estate, and other classes
Change your allocation and lock in gains
Trying to outwit the market is a bad gamble. If you're serious about investing for the long run, you have to take a no-nonsense, businesslike approach to your portfolio. In addition to covering all the basics, this new edition of All About Asset Allocation includes timely advice on:

Learning which investments work well together and why
Selecting the right mutual funds and ETFs
Creating an asset allocation that’s right for your needs
Knowing how and when to change an allocation
Understanding target-date mutual funds

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá