Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: All about, Derivatives

rating

All About Derivatives

Tìm hiểu về các sản phẩm tài chính phái sinh, hợp đồng forward, future, swap, options. Dùng sản phẩm phái sinh để phòng ngưà rủi ro, đầu cơ giá lên hoặc xuống giúp mang lại lợi nhuận bất kể thị trường tăng hay giảm.

Đặt in tại HoaXanh - Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

Mua sách bản tiếng việt tại Fin Shope Mall>>

  • 100,000đ
  • Mã sản phẩm: FD
  • Tình trạng: 2

Derivatives in a Nutshell. The Forward Contract. The Futures Contract. The Swap Contract. The Option Contract. Credit Derivatives. Using Derivatives to Manage Risk. Pricing Forwards and Futures. Pricing Swaps. Pricing Options. Hedging a Derivatives Position. Derivatives and the 2008 Financial Meltdown

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá