Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: All about, market, Indicators

rating

All About Market Indicators

Tìm hiểu về các chỉ số báo hiệu thị trường chứng khoán, có thể là báo hiệu sớm hoặc khẳng định xu hướng đang diễn ra...dựa vào đó đưa ra quyết định đầu tư.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 120,000đ
  • Mã sản phẩm: P24400
  • Tình trạng: 2

THE MOST POPULAR MARKET INDICATORS

Every Indicator Tells a Story. Reverse Psychology. By the Numbers. Let’s Get Technical. Outside the Box

HOW TRADERS ANTICIPATE MARKET DIRECTION

Fred Hickey: The Contrarian. Linda Raschke: The Technician. Trading Psychologist Brett Steenbarger and Psychiatrist Alexander Elder, Creator of the Force Index. 

UNDERSTANDING VOLUME

Price and Volume. High-Frequency Trading. Effective Volume

ONE STEP BEYOND

Timely Advice. Where to Get Help. All Signals Are Go!

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá