Trên HoaXanh Chỉ Có Bản Tiếng Anh,

Mua ebook(pdf) bằng cách liên hệ qua Zalo: 0867400950>>

Để Mua Tiếng Việt liên hệ: FinFin Shope Mall >>

rating

Applied Financial Macroeconomics and Investment Strategy

A Practitioners Guide to Tactical Asset Allocation.

Đặt in Applied Financial Macroeconomics and Investment Strategy tại HoaXanh. Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

  • 100,000đ
  • Mã sản phẩm: APP103113
  • Tình trạng: 2

Cycles and Trends: History Does Not Repeat Itself, but It Does Rhyme 

The Business Cycle 

Monetary Policy

Bonds and Credit

Equities and Profits

Commodities and Tangible Assets

Investing for Long-Term Change: Challenging the Conventional Wisdom

Lessons Learned from the Financial Crisis

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá