Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Beat The Forex Dealer

Beat the forex dealer. An insider's look into trading today's foreign exchange market. 

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 110,000đ
  • Mã sản phẩm: BEA194513
  • Tình trạng: 2

 

THROUGH THE EYES OF A TRADER

On Markets

The Currency Market

A Rare Breed

FX Dealers

Today's FX Market

The Players

 

THE RETAIL SIDE OF THINGS

Card Stacking

Don't Trust Your FCM

Third-Party Services

Fighting Back

 

JOINING THE 10 %

Becoming a Great Trader

Picking the Right Approach

 

FX TRADING TIPS

Adapting to the FX Market

Trading Thin Markets

Using the Crosses

All About Stops

Characteristics of FX Trends

Trading the FED

Fading News

FX Analysts: Who Cares?

 

DEALER TRADES

Trading Against Dealers

The Big Figure Trade

The Friday to Sunday Extension

Sticking it to Your Dealer

 

THE FUTURE

The End of the Beginning

 

TRADING "HOW TO'S"

How to Set Up Your Trading

How to Trade Price Action

How to Build a Position

How to Trade Out of a Losing Position

 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá