Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: Big Data, dummies

rating

Big Data for Dummies

Sách về dữ liệu lớn, về trí tuệ nhân tạo. Quyển sách cần cho các bạn trẻ chuẩn bị một ngành hot trong tương lai.

Đặt in tại HoaXanh - Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

  • 130,000đ
  • Mã sản phẩm: D
  • Tình trạng: 2

Getting Started with Big Data

Grasping the Fundamentals of Big Data

Examining Big Data Types

Old Meets New: Distributed Computing

Technology Foundations for Big Data

Digging into Big Data Technology Components

Virtualization and How It Supports Distributed Computing

Examining the Cloud and Big Data

 

Big Data Management

Operational Databases

MapReduce Fundamentals

Exploring the World of Hadoop

The Hadoop Foundation and Ecosystem

Appliances and Big Data Warehouses

 

Analytics and Big Data

Defining Big Data Analytics

Understanding Text Analytics and Big Data

Customized Approaches for Analysis of Big Data

 

Big Data Implementation

Integrating Data Sources

Dealing with Real-Time Data Streams and Complex Event Processing

Operationalizing Big Data

Applying Big Data within Your Organization

Security and Governance for Big Data Environments

 

Big Data Solutions in the Real World

The Importance of Big Data to Business

Analyzing Data in Motion: A Real-World View

Improving Business Processes with Big Data Analytics: A Real-World View

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá