Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Bộ CFA Level I 2023

Bộ sách 6 cuốn CFA Level I 2023

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 1,200,000đ
  • Mã sản phẩm: B?9966
  • Tình trạng: 2

Bộ sách in CFA level I 2023 gồm 6 cuốn:

  1. CFA 2023 Level I, Volume 1: Quantitative Methods (510 trang)
  2. CFA 2023 Level I, Volume 2: Economics, Financial Statment Analysis (615 trang)
  3. CFA 2023 Level I, Volume 3: Financial Statement Analysis, Corporate Issuers ( 803 trang - chia làm 2 cuốn)
  4. CFA 2023 Level I, Volume 4: Corporate Issuers , Equyti Investments, Fixed income (684 trang)
  5. CFA 2023 Level I, Volume 5: Fixed income, Derivatives, Alternative investment, Portfolio Management (685 trang)
  6. CFA 2023 Leve I, Volume 6: Portfolio Management, Ethical and Profesional Standards (565 trang)

tham khảo video bộ CFA level I ,2022...

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá