Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Charting the Major Forex Pairs

Charting the Major Forex Pairs: Focus on Major Currencies

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 100,000đ
  • Mã sản phẩm: CH2438
  • Tình trạng: 2

Financial markets tend to move in patterns, and being able to visualize and analyze those patterns can provide you with a powerful and profitable advantage, especially in the foreign exchange market. 

Now, with Charting the Major Forex Pairs, they'll show you how to make the most of your time in this market by using technical analysis to study and chart today's most commonly traded currency pairs.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá