Từ khóa: composing, digital music, dummies

rating

Composing Digital Music for Dummies

Tự học cách soạn nhạc điện tử cho người mới bắt đầu.

Đọc sách online Composing Digital Music for Dummies PDF bên dưới hoặc đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

  • 120,000đ
  • Mã sản phẩm: P79345
  • Tình trạng: 1

So You Want to Compose Digital Music 
Introducing Digital Music 
The Digital Music Revolution
Music Notation Basics 

Gearing Up
Digital Composing Hardware 
Getting Cool Gear 
The World of Music Software

The Basics: Building Your First Tune 
Instant Music: Using the Templates
To Live and Burn in L.A.: Output 101
Sharing the Love: Internet Publishing 

Getting Fancy: Building Your Tune from Scratch 
What’s the Score? Creating Your Score Paper 
No-Frills Notes: Basic Note Entry
Composing with Your Instrument 
Keep the Beat: Adding the Drum Part 

Beyond the Basics: Advanced Composing Tips and Tricks 
Spice Is Nice: Marking Up Your Score
You’re a Real Composer Now
Fine-Tuning the Mix: Playback Options

Ten Digital Music Terms You Should Know 
Ten (Or So) Composers You Should Know 
Ten (Or So) Sibelius Tips and Tricks 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá