rating

Contrarian Ripple Trading

A Low-Risk Strategy to Profiting from Short-Term Stock Trades. Aidan J. McNamara.

Đặt in tại HoaXanh.

  • 85,000đ
  • Mã sản phẩm: CON132555
  • Tình trạng: 2

CHAPTER 1 The Buttonwood Tree 7

CHAPTER 2 “In the Long Run, We’re All Dead” 15

CHAPTER 3 Tides, Waves . . . and Ripples 37

CHAPTER 4 Ripple Trading `a la Contrarian Style 47

CHAPTER 5 What to Buy, When to Sell? 61

CHAPTER 6 Contrarian Ripple Trading in Practice 85

CHAPTER 7 Special Situation Purchases 111

CHAPTER 8 On Self-Discipline 135

APPENDIX A Trading Record for 2005 (Net of All

Commissions) 149

APPENDIX B Trading Record for 2006 (Net of All

Commissions) 159

 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá