rating

ESG Investing for Dummies

Sau đại dịch Covid thì triết lý ESG Investing là hình thức đầu tư gắn liền với môi trường và phát triển xã hội, đây là một thuật ngữ mới và dần thu hút sự quan tâm của nhiều người hơn. ESG stands for Environmental, Social, and Governance.

Đặt in tại HoaXanh.

  • 145,000đ
  • Mã sản phẩm: ES5173
  • Tình trạng: 2

Part 1: Getting to Know ESG . 5

CHAPTER 1: Entering the World of ESG Investing. 7

CHAPTER 2: Back to the Future: Understanding the Evolution and

Growth of ESG Investing. 23

CHAPTER 3: Give Me an ‘E’! Defining the Environmental Sector in ESG. 45

CHAPTER 4: Give Me an ‘S’! Investigating the Social Aspects of ESG. 63

CHAPTER 5: Give Me a ‘G’! Decoding the Governance Component of ESG. 83

CHAPTER 6: Highlighting Corporate Greenwashing. 107

Part 2: Investing in ESG through Different

Instruments. 117

CHAPTER 7: Approaches to ESG Investing. 119

CHAPTER 8: Analyzing Equity-Based Instruments. 133

CHAPTER 9: ESG and Fixed Income Instruments. 157

CHAPTER 10: Exploring Derivative and Alternative Instruments. 177

CHAPTER 11: Highlighting Geographical Differences in ESG Investing. 195

Part 3: Applying ESG Philosophy. 215

CHAPTER 12: Creating Value through ESG for Corporations. 217

CHAPTER 13: Devising an ESG Policy. 233

CHAPTER 14: Defining and Measuring ESG Performance and Reporting. 249

CHAPTER 15: Elaborating the ESG Endgame. 269

Part 4: The Part of Tens. 285

CHAPTER 16: Ten Frequently Asked Questions for an ESG Approach. 287

CHAPTER 17: Ten Issues Surrounding ESG Portfolio Construction . 297

CHAPTER 18: Ten Factors Influencing the Growth of ESG Investing . 307

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá