Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Essential Managers Effective Communication new edition 2023

Bộ sách Essential Managers mới của DK.

Đặt in tại HoaXanh. Sách in màu

  • 80,000đ
  • Mã sản phẩm: ES3515
  • Tình trạng: 2

Chapter 1

Understanding

communication skills 8

Defining communication 10

Overcoming barriers 12

Communicating at work 14

Planning your approach 16

Matching the message 22

Choosing your medium 24

Chapter 2

Speaking and writing 26

Planning your speech 28

Developing visual support 32

Improving your confidence 36

Delivering your speech 38

Becoming a better writer 40

Writing a business letter 46

Using email and instant

messaging effectively 48

Writing reports 52

Chapter 3

Communicating with your team 54

Listening effectively 56

Giving feedback 58

Understanding nonverbal

communication 60

Running briefings and meetings 62

Communicating to persuade 64

Managing conflict 66

Chapter 4

Communicating externally 70

Negotiating successfully 72

Selling 74

Communicating across countries

and cultures 76

Writing for the web 80

Communicating through

social media 82

Running a video meeting 84

Communicating in a crisis 88

Dealing with the media 90

Building brands 92

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá