rating

Financial Betting For Dummies

Sách giới thiệu về Spread Betting trong thị trường tài chính. 

Đặt in tại HoaXanh - Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

  • Liên hệ
  • Mã sản phẩm: FD
  • Tình trạng: 1

It’s a myth that you need to be a financial whiz kid to make money from the world’s stock markets. In fact, this book shows you just how easily you can create simple fixed-cost trades with profits many times larger than your stake. In a series of practical steps I explain the whole process from opening an account with the market leading financial bookmaker BetsForTraders. com, to creating different types of bets, right through to honing a winning strategy.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá