Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Financial Risk Taking

Financial Risk Taking

Đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng.

 

  • 105,000đ
  • Mã sản phẩm: P48715
  • Tình trạng: 2

1 Introduction: Between Scylla and Charybdis 1
2 Understanding Trading Competence 13
3 A Comprehensive Model of Trading Competence 45
Part A: The Tactical Model of Trading Competence 47
Part B: The Strategic Model of Trading Competence 59
4 Taming Stress to Become a Better Trader 83
5 The Psychology of Perceptual Bias 123
6 Emotions, Emotional Intelligence, and the Trader 151
7 Martial Arts and Budo Zen – Controlling Fear and Self-Sabotage 179
8 Standards and Criteria for Trading Competence

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá