Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: Forecasting, Financial Markets, psychology, investing

rating

Forecasting Financial Markets The Psychology of Successful Investing 5th

Quyển sách dự đoán thị trường dựa trên tâm lý nhà đầu tư. 

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 170,000đ
  • Mã sản phẩm: FT
  • Tình trạng: 2

Part One: The logic of non-rational behaviour in financial
markets
1 Wholly individual or indivisibly whole 9
2 Two’s a crowd 15
3 The individual in the crowd 26
4 The systems approach to crowd behaviour 33
5 Cycles in the crowd 41
6 Approaches to forecasting crowd behaviour 54
Part Two: The dynamics of the bull–bear cycle
7 The stock market crowd 73
8 The shape of the bull–bear cycle 86
9 Energy gaps and pro-trend shocks 107
10 The spiral and the golden ratio 123
11 The mathematical basis of price movements 140
12 The shape of things to come 153
Part Three: Forecasting turning points
13 The phenomenon of cycles 165
14 The threefold nature of cycles 176
15 Economic cycles 201
v

16 Recurrence in economic and financial activity 217
17 Integrating the cycles 232
18 Forecasting with cycles 245
19 Finding cycles: a case study 256
20 Price patterns in financial markets 270
21 The Elliott wave principle 286
22 Information shocks and corrections 302
23 The confirmation of buy and sell signals 326
Part Four: The trader at work
24 The psychology of fear 351
25 The troubled trader 361
26 The psychology of success 377
27 The mechanics of success 393
28 Summary and conclusions

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá