Từ khóa: Foreign Exchange, Money Markets

rating

Foreign Exchange and Money Markets

Bob Steiner is Managing Director of Markets International Ltd, an independent company specializing in training in a range of areas related to the international financial markets, treasury and banking. He has also written the best-selling Mastering Financial Calculations, and Mastering Repo Markets. Đọc sách online Foreign Exchange and Money Markets pdf bên dưới.

Đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng.

  • 120,000đ
  • Mã sản phẩm: FOR172915
  • Tình trạng: 2

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá