Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: investment, analysis, Getting started

rating

Getting Started in Investment Analysis

Kỹ thuật phân tích đầu tư cho người mới bắt đầu, các dạng dữ liệu và các phương pháp xử lý.

Đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng. 

Mua sách bản tiếng việt tại Fin Shope Mall>>

  • 100,000đ
  • Mã sản phẩm: FD
  • Tình trạng: 2

 

LOOKING AT INVESTMENT DATA

Getting Good Data

Identify Visual Correlations

 

QUANTITATIVE DATA APPLICATIONS 

Types of Data 

Probability

Plots and Distributions 

Testing Variables Data

Testing Proportional Data 

 

QUANTITATIVE EVALUATION OF STOCKS, THE MARKET, AND INVESTING PRACTICES 


Is a Stock or the Stock Market Overpriced? 

Using Investment Analysis to Estimate When an Economic Bubble Will Break 

The U.S. Consumer Has Been Reducing Savings, Drawing Out Home Equity, and Increasing Debt. So, Should an Investor Be in the Stock Market?

 

SPECIFIC ANALYSIS ISSUES RELATED TO RETIREMENT INVESTING 


Quick-Use Baseline Retirement Numbers 

Adjustments for a Pension, a Lower Savings Level, or a Reduced Retirement Budget 

Assumptions/Rationale in Savings Calculations 149

Understanding Logarithmic Charts

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá