Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Home Brew Beer DK new edition with more than 100 recipes

Phiên bản mới của cuốn Home Brew Beer, NXB DK. 

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 180,000đ
  • Mã sản phẩm: HO1528
  • Tình trạng: 2

If you enjoy drinking beer, then home brewing is the perfect hobby. Not only will you have the sense of satisfaction that comes from producing your own greattasting beer, but you will also be able to create any beer style you like – including those not readily available commercially.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá