Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

How Philosophy Works

How Philosophy Works, the concepts visually explained. 

  • 160,000đ
  • Thương hiệu: DK Publishing
  • Mã sản phẩm: HOW215120
  • Tình trạng: 2

Cuốn cẩm nang triết học đơn giản, trực quan nhất – từ trước đến nay Trải suốt hàng thiên niên kỷ, các triết gia đã đặt ra những câu hỏi hóc búa về mọi thứ - về thế giới, niềm tin và bản tính của con người.

Hiểu hết về triết học là một dạng sách triết phổ thông. Sách là gồm các trang kép. Mỗi trang trình bày sơ lược về một triết thuyết, có quan hệ (phản đối/đồng ý/phát triển thêm/mơ hưởng tiếp cận khác) đối với chủ thuyết ở các trang liền trước. Nội dung mỗi trang gồm: phần “chính văn”, là nội dung giải thích về triết thuyết đó; các mục nhỏ (được tạo hiệu ứng hình ảnh để nêu bật ý tưởng); các minh họa hình ảnh; và phần trích dẫn mang tính đặc trưng.

Curiosity has been the driving force behind philosophy since its earliest beginnings in ancient civilizations. Rather than simply accept the way things are, we humans have a natural tendency to question the world around us, and our place in it, and attempt to satisfy our curiosity with rational explanations—to philosophize. Philosophy emerged from the ponderings of people in the ancient world about the nature and structure of the universe. This is the branch of philosophy known as “metaphysics,” and from it, centuries later, the natural sciences were born. However, philosophers also posed questions that science cannot answer. These were questions about the nature of existence itself—the field known as “ontology”—and about the nature and limits of knowledge—the field of “epistemology.” Other, more practical questions became the subjects of moral and political philosophy: How should we live? What is good? What is bad? How should we organize society? These fundamental questions are not only the foundations of philosophy, they are also the topics of conversation among ordinary people. In this book, you will find many different theories and suggestions that philosophers have offered in answer to these questions and their justifications for their views. Some will be familiar to you, or will agree with your own ideas, which will perhaps give you food for thought. Chapter 1 traces the history of metaphysics and epistemology from Thales to Nietzsche—that is, from the 6th century bce until the end of the 19th century. Chapters 2 and 3 continue the story through the 20th century, focusing on the parallel developments of analytic and continental philosophy. Chapter 4 examines the philosophy of mind; Chapters 5 and 6 focus on ethics and political philosophy, respectively; and the final chapter, Chapter 7, covers logic.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá