So sánh sản phẩm (0)
rating

Propagating Plants revised new edition with over 1500 plants

170,000đ

Propagating Plants, use this comprehensive guide to find out how to propagate more than 1500 garden plants. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

Teach Yourself Visually Golf

170,000đ

Teach Yourself Visually Golf. This visual guide covers basics like grip, stance, and swing, along with techniques for executing various shots and solving common problems. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

A Slice of Organic Life

50,000đ

It’s now clear to most people that we need to learn how to live within nature’s limits. Even if you’re still not fully convinced by the science of climate change, there is, nevertheless, more than enough evidence to justify taking precautions.

rating

The Complete Sailing Manual 5th

50,000đ

Sách hình ảnh của DK hướng dẫn mọi thứ về hàng hải, từ những quy tắc đơn giản đến phức tạp trong hàng hải. Sách hướng dẫn chi tiết từ thắt các nút thắt, cách chèo những ghe nhỏ đến điều khiển những con thuyền buồm và các loại tàu thuyền hiện đại.

rating

Quilt Step by Step

150,000đ

File PDF Quilt Step by Step. Quyển sách này hướng dẫn làm những tác phẩm trang trí trong nhà với các hoa văn và cách phối hợp màu sắc. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

Kama Sutra a Position a day 2023

50,000đ

Sách in màu 384 trang, Kama Sutra mỗi ngày một tư thế.

rating

The Complete Golf Manual

230,000đ

Đây là sách hình ảnh của DK hướng dẫn toàn bộ về kỹ thuật chơi golf. Khác với quyển "The Golf Book" nói về văn hoá và con người golf, kỹ thuật chơi chỉ là phần phụ. Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

rating

The Complete Fishing Manual new edition

190,000đ

Sách hình ảnh DK hướng dẫn chi tiết toàn bộ về nghệ thuật câu cá. Từ văn hoá đến kỹ thuật cũng như tất cả hướng dẫn về đồ nghề, dụng cụ. Sách hình ảnh tiếng Anh in màu.

Hiển thị 1 đến 8 của 65 (9 trang)