Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

How to be a Math Wizard

Tiếp theo của Look I am a Math Wizard nhưng dành cho lứa tuổi lớn hơn. Giống như My First Coding Book và How to be a Coder.

  • 130,000đ
  • Thương hiệu: DK Publishing
  • Mã sản phẩm: HOW132611
  • Tình trạng: 2

Math is about solving problems and being creative. The world is full of problems waiting to be solved. Many people around the world work as scientists, engineers, technologists, and in hospitals—all of them use math skills to help people and create solutions. I hope you’ll be able to use your creativity as you try the activities packed into this book.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá