Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: Intermarket, Trading Strategies

rating

Intermarket Trading Strategies

Sách trình bày các chiến thuật liên thị trường, các sản phẩm trên thị trường tài chính đều có mối liên hệ biến động với nhau. Dựa vào biến động của sản phẩm này có thể dự đoán biến động của sản phẩm tài chính khác và có chiến thuật phù hợp.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 160,000đ
  • Mã sản phẩm: P24273
  • Tình trạng: 2

 

1 Intermarket Analysis 3
2 Correlation 17
3 Regression 33
4 International Indices and Commodities 41
5 The S&P 500 69
6 European Indices 85
7 Gold 93
8 Intraday Correlations 111
9 Intermarket Indicators 121
PART II 145
10 Trading System Design 147
11 A Comparison of Fourteen Technical Systems for Trading Gold 175

vii

P1: JYS
FM JWBK304-Katsanos November 22, 2008 14:21 Printer: Yet to come

viii Contents
12 Trading the S&P 500 ETF and the e-mini 189
13 Trading DAX Futures 201
14 A Comparison of a Neural Network and a Conventional System
for Trading FTSE Futures 215
15 The Use of Intermarket Systems in Trading Stocks 235
16 A Relative Strength Asset Allocation Trading System 247
17 Forex Trading Using Intermarket Analysis

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá