Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Invested

Invested: How Three Centuries of Stock Market Advice Reshaped Our Money, Markets, and Minds.

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF:

  • 140,000đ
  • Mã sản phẩm: IN8545
  • Tình trạng: 1

Introduction: Three Centuries of Financial Advice 1

Making the Market (1720–1800)

Navigating the Market (1800–1870)

Playing the Market (1870–1910)

Chartists and Fundamentalists (1910–1950)

Domestic Budgets and Efficient Markets (1950–1990)

Gurus and Robots (1990–2020)

Conclusion: Investing through the Crisis

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá