Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Julian Robertson A Tiger in the Land of Bulls and Bears

Julian Robertson là một trong những nhà quản lý quỹ đầu cơ thành công và nổi tiếng nhất trong thời đại ngày nay, với hiệu suất hàng năm lên tới 2 con số phần trăm. Đây là quyển sách về tiểu sử của huyền thoại trader này, bao gồm các phương pháp và chiến thuật đầu tư.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 115,000đ
  • Mã sản phẩm: JU9529
  • Tình trạng: 2

Julian Robertson là một trong những nhà quản lý quỹ đầu cơ thành công và nổi tiếng nhất trong thời đại của chúng ta. Trong gần hai mươi năm, quỹ khét tiếng của ông - Tiger Management - là tâm điểm của thị trấn, thường xuyên mang lại hiệu suất hai con số.

This biography will explore this legendary fund manager's role in the development and popularity of hedge funds, examine his investment methodology and strategy, and look at the growth of his fund and his 'Tigers'--individuals who have gone on to great success themselves.
* Includes candid interviews of Robertson, his colleagues, and his peers
* Uncovers the trading strategies and investment style of a legendary fund manager
* Offers a rare glimpse inside the personal world of Julian Robertson
READERSHIP: Those with any interest in or knowledge of hedge funds, business readers, investment professionals.
Daniel A. Strachman is Managing Director of Answers Company, a New York-based money management firm that offers investment management services to individuals and institutions. He has contributed many articles on investment management and strategies to publications including the New York Post and the Financial Times and is also the author of Getting Started in Hedge Funds

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá