So sánh sản phẩm (0)
rating

Statistics for management and economics 11e

390,000đ

Statistics for management and economics Keller, Gerald. Đặt in màu tại HoaXanh.

rating

Fundamentals of Corporate Finance ninth edition

340,000đ

Fundamentals of Corporate Finance ninth edition. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan. Đặt in màu tại HoaXanh.

rating

Corporate Finance 12th Edition

430,000đ

Corporate Finance twelfth Edition. International Student Edition. Đặt in màu tại HoaXanh. Sách in màu chia làm 2 cuốn. Xem sách mẩu trong trong video bên dưới.

rating

Fundamentals of Financial Management 15e

360,000đ

Fundamentals of Financial Management 15e. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston. Đặt in màu tại HoaXanh. Xem sách in mẩu bên dưới.

rating

Introduction to Finance Markets Investments and Financial Management 16th Edition

250,000đ

Introduction to Finance Markets, Investments, and Financial Management 16th edition. RONALD W. MELICHER, EDGAR A. NORTON. Đặt in màu tại HoaXanh. Xem sách in mẩu bên dưới.  

rating

Mindset Secrets for Winning Mark Minervini

70,000đ

How to Bring Personal Power to Everything You Do Business, Sports & Life. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Fundamental Analysis for Dummies 2nd

150,000đ

Fundamental Analysis for Dummies by Matt Krantz 2nd edition. Đặt in màu tại HoaXanh. Sách màu 388 trang.

rating

Project Management for Dummies by Dummies 5th

175,000đ

Project Management for Dummies by Dummies 5th edition.  Đặt in màu tại HoaXanh. Sách màu 459 trang.

Hiển thị 1 đến 8 của 130 (17 trang)