So sánh sản phẩm (0)
rating

Mindset Secrets for Winning Mark Minervini

70,000đ

How to Bring Personal Power to Everything You Do Business, Sports & Life. Đặt in tại HoaXanh.

rating

Fundamental Analysis for Dummies 2nd

150,000đ

Fundamental Analysis for Dummies by Matt Krantz 2nd edition. Đặt in màu tại HoaXanh. Sách màu 388 trang.

rating

Project Management for Dummies by Dummies 5th

175,000đ

Project Management for Dummies by Dummies 5th edition.  Đặt in màu tại HoaXanh. Sách màu 459 trang.

rating

Business Skills All in One For Dummies

280,000đ

Business Skills All in One For Dummies by Consumer Dummies Đặt in màu tại HoaXanh. Sách màu 7 sách trong 1, 721 trang chia làm 2 cuốn.  

rating

Starting an Online Business All in One For Dummies

350,000đ

Starting an Online Business All-in-One For Dummies by Shannon Belew and Joel Elad Đặt in màu tại HoaXanh. Sách màu, 11 sách trong 1, 915 trang chia làm 2 cuốn.

rating

Starting a Business All in One For Dummies

340,000đ

Starting a Business All-in-One For Dummies. Business  Personal Finance by Bob Nelson, Eric Tyson. Tải Starting a Busimess pdf trong phần mô tả. Đặt in màu tại HoaXanh. Sách màu, 6 sách trong 1 với 884 trang chia làm 2 quyển.

rating

Small Business Marketing Strategies All In One for Dummies 6 Books in One

225,000đ

Small Business Marketing Strategies All-In-One for Dummies, US Chamber of Commercial Đặt in màu tại HoaXanh. Sách màu 6 sách trong 1, 603 trang.

rating

Digital Marketing All-In-One For Dummies 9 Books in One

315,000đ

Digital Marketing All-In-One For Dummies by Stephanie Diamond. Đặt in màu tại HoaXanh - Sách màu 9 sách trong 1, 819 trang chia làm 2 cuốn.

Hiển thị 1 đến 8 của 164 (21 trang)