Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: Machine Learning, dummies

rating

Machine Learning for Dummies

Dành cho các bạn trẻ muốn tìm hiểu về khoa học máy tính và trí tuyệ nhân tạo, các giải thuật, các trình điều khiển bằng ngôn ngữ Python và R. Tự động hoá một số công việc bằng Machine Learning.

Đặt in tại HoaXanh.

Mua sách bản tiếng việt tại Fin Shope Mall>>

  • 150,000đ
  • Mã sản phẩm: P57892
  • Tình trạng: 2

 

Introducing How Machines Learn 
Getting the Real Story about AI 
Learning in the Age of Big Data 
Having a Glance at the Future 

Preparing Your Learning Tools 
Installing an R Distribution 
Coding in R Using RStudio 
Installing a Python Distribution 
Coding in Python Using Anaconda 
Exploring Other Machine Learning Tools 

Getting Started with the Math Basics 
Demystifying the Math Behind Machine Learning 
Descending the Right Curve 
Validating Machine Learning 
Starting with Simple Learners 

Learning from Smart and Big Data 
Preprocessing Data 
Leveraging Similarity 
Working with Linear Models the Easy Way
Hitting Complexity with Neural Networks
Going a Step beyond Using Support Vector Machines 
Resorting to Ensembles of Learners 

Applying Learning to Real Problems 
Classifying Images 
Scoring Opinions and Sentiments 
Recommending Products and Movies 
Ten Machine Learning Packages to Master 
Ten Ways to Improve Your Machine Learning Models 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá