rating

Machine Trading

Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets

Đặt in tại HoaXanh.

  • 110,000đ
  • Mã sản phẩm: MAC204648
  • Tình trạng: 2

CHAPTER1 The Basics of Algorithmic Trading 1

CHAPTER2 Factor Models 27

CHAPTER3 Time-Series Analysis 59

CHAPTER4 Artificial Intelligence Techniques 83

CHAPTER5 Options Strategies 119

CHAPTER6 Intraday Trading andMarket

Microstructure 159

CHAPTER7 Bitcoins 201

CHAPTER8 Algorithmic Trading Is Good for Body

and Soul 215

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá