Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Market in Profile

Market in Profile, profiting from the Auction Process.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 85,000đ
  • Mã sản phẩm: MA2732
  • Tình trạng: 2

Markets in Profile explores the confluence of three disparate philosophical frameworks: the Market Profile, behavioral finance, and neuroeconomics in order to present a unified theory of how markets work. The Market Profile is an ever-evolving, multidimensional graphic that gives visual form to the market's continuing auction process, revealing the myriad underlying dynamics that influence market activity. Behavioral finance posits that investors are driven more by emotional factors and the subjective interpretation of minutia than by "rationality" when making investment decisions.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá