Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Market Timing with Moving Averages

Market Timing with Moving Averages_ The Anatomy and Performance of Trading Rules

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 110,000đ
  • Mã sản phẩm: MAR201854
  • Tình trạng: 2

Part I Moving Averages

1 Why Moving Averages? 3

2 Basics of Moving Averages 11

3 Types of Moving Averages 23

Part II Trading Rules and Their Anatomy

4 Technical Trading Rules 55

5 Anatomy of Trading Rules 71

Part III Performance Testing Methodology

6 Transaction Costs and Returns to a Trading Strategy 105

7 Performance Measurement and Outperformance Tests 111

8 Testing Profitability of Technical Trading Rules 129

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá