Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Marketing 60

Marketing 6.0, The Future is immersive (Philip Kotler).

Đặt in thành sách tại Hoa Xanh.

  • 105,000đ
  • Mã sản phẩm: MA8066
  • Tình trạng: 2

Marketing's purpose always is to enhance people's lives and contribute to the common good.

—Philip Kotler

To my son, Michael, daughter, Stephanie, and grandson, Darren: I hope they will become the next‐generation creators of immersive experiences.

—Hermawan Kartajaya

Dedicated to my beloved family: Louise, Jovin, and Justin.

—Iwan Setiawan

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá