Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Mind Mapping for Dummies

Sử dụng bản đồ tư duy để giải phóng năng lực não bộ. Tạo các ý tưởng sáng tạo nhờ bản đồ tư duy. Cấu trúc hệ thống tầm nhìn.

Đặt in tại HoaXanh - Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

  • 120,000đ
  • Mã sản phẩm: P89357
  • Tình trạng: 1

Mind Mapping: The Swiss Army Knife for the Brain

Introducing Mind Mapping

Visualising Information

Generating Mind Maps

Why Mind Mapping Works

 

Traditional Mind Mapping in Practice

Preparing Talks and Lectures Using Mind Maps

Handling Text with Mind Mapping

Note-Taking in Talks, Lectures and Meetings

 

Mind Mapping Software

Software versus Traditional Mind Mapping

Taking a Tour of Mind-Mapping Software

Introducing Mindjet MindManager

Exploring ThinkBuzan’s iMindMap

 

Advanced Strategies for Mind Mapping

Mind Mapping Reading Techniques

Learning and Preparing for Exams with Mind Mapping

Project Management with Mind Mapping

Knowledge Management with Mind Mapping

Mind Mapping for Creativity

Ten Tips for Working Efficiently with Mind Mapping

Ten Tips on How to Make Mind Mapping Your Everyday Working Tool.....

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá