rating

Ocean Knowledge Encyclopedia

Ocean Knowledge Encyclopedia. Sách hình ảnh cung cấp kiến thức tổng quát về đại dương như cấu tạo, quá trình hình thành và phát triển, các loài động thực vật. Khác với cuốn Oceanology cung cấp kiến thức chi tiết về động thực vật trong đại dương với hình ảnh chi tiết từng loài động thực vật rất đẹp.

Đặt in màu tại HoaXanh - In màu trên giấy thường (110.000đ) hoặc in màu trên giấy lán bóng.

 

 

  • 130,000đ
  • Thương hiệu: DK Publishing
  • Mã sản phẩm: OCE140237
  • Tình trạng: 2

Earth’s oceans are almost as old as the planet itself. Formed more than four billion years ago, they have been evolving ever since. Their waters are constantly on the move – flowing in currents around the globe, pulled in a daily cycle of tides, and rising and falling as waves that crash on the shores.

The vast majority of the planet’s water is contained within the oceans, filling these huge basins up to several kilometres deep. Ocean water is salty – in contrast with the fresh water found in rivers and lakes – and varies in temperature around the globe, from the balmy tropics to the freezing poles. Water continually moves between the oceans, air, and land, in the global water cycle.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá