rating

Organic Gardening for Dummies

Làm vườn hữu cơ sinh thái dành cho người mới bắt đầu.

Đọc sách online Organic Gardening for Dummies PDF bên dưới hoặc đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

  • 125,000đ
  • Mã sản phẩm: SS
  • Tình trạng: 1

Understanding the Basics of Organic Gardening 
Basic Techniques in Organic Gardening
Why Garden Organically?
Planning Your Organic Landscape 

Soil and Fertilizers
Digging beneath the Surface: Soils 101 
Building Healthy Soil
Using Organic Fertilizers 

Managing Pests
Pest Control and Pesticide Safety 101
Managing Insect Pests
Battling Plant Diseases
Outwitting Critters

Growing Organically in Your Yard and Garden
Weed It and Reap!
Planting How-To 
Raising Organic Vegetables
Herbs for the Home and Garden
Picking from the Berry Patch 
Fruits and Nuts for Your Organic Orchard
Say It with Flowers 
Run for the Roses
Managing Landscape Trees and Shrubs 
Caring for Your Organic Lawn 


Ten Best Organic Gardening Practices
Ten Ways to Be Eco-Friendly

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá