rating

Pharmacoepidemiology 6th Edition

Sách Y khoa về phân tích dữ liệu dùng trong dịch tể học. Có thể đặt in những tựa sách không có trên HoaXanh.

  • 380,000đ
  • Mã sản phẩm: PHA201412
  • Tình trạng: 2

This classic, field-defining textbook, now in its sixth edition, provides the most comprehensive guidance available for anyone needing up-to-date information in pharmacoepidemiology. This edition has been fully revised and updated throughout and continues to provide a rounded view on all perspectives from academia, industry and regulatory bodies, addressing data sources, applications and methodologies with great clarity.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá