Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: joker, rules

rating

Red Joker Rules

The 35 Rules of Gambling That All Investors Should Know. 

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 100,000đ
  • Mã sản phẩm: DOC_BETTING
  • Tình trạng: 2

Pat Holland, B.Sc. has been a maths teacher and a recreational gambler for most of his life. Today he works as a freelance writer and takes an interest in the world of investment. He has long been interested in the common links between the principles of gambling and those of investment, and has been gathering the material for this book for many years.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá