Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: Small Business, Financial Management, Kit, dummies

rating

Small Business Financial Management Kit for Dummies

Bộ công cụ quản lý tài chính cho doanh nghiệp nhỏ dành cho người mới bắt đầu.

Đặt in tại HoaXanh - Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

  • 117,000đ
  • Mã sản phẩm: D
  • Tình trạng: 1

 

 

Improving Your Profit, Cash Flow, and Solvency

Managing Your Small Business Finances

Understanding Your P&L and Profit Performance

Getting Up to Speed on Cash Flow from Profit

Keeping Your Business Solvent

 

Using Tools of the Trade

Protecting the Family Jewels

Scrutinizing Your Costs

Practical Budgeting Techniques for Your Business

Making Decisions with a Profit Model

 

Dealing with Small Business Financial Issues

Jumping Through Tax Hoops

Raising Capital for Your Business

Diagnosing Your Financial Condition

 

Looking at Service and Manufacturing Businesses

When You Sell Services

When You Make the Products You Sell

 

Reaching the End of the Line

Putting a Market Value on Your Business and Selling

Hanging Up the Spikes and Terminating Your Business

Ten Management Rules for Small Business Survival

Ten Hard-Core Financial Tools and Tactics

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá