Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: Statistical, analysis, R, dummies

rating

Statistical Analysis with R for Dummies

Phân tích thống kê với R cho người mới bắt đầu.

Đọc sách online Statistical Analysis with R for Dummies PDF bên dưới hoặc đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

  • 160,000đ
  • Mã sản phẩm: BD
  • Tình trạng: 1

Getting Started with Statistical Analysis with R
Data, Statistics, and Decisions 
R: What It Does and How It Does It 
Describing Data
Getting Graphic 
Finding Your Center 
 Deviating from the Average 
Meeting Standards and Standings 
Summarizing It All 
 What’s Normal? 

Drawing Conclusions from Data
The Confidence Game: Estimation
One-Sample Hypothesis Testing 
Two-Sample Hypothesis Testing 
Testing More than Two Samples 
More Complicated Testing 
Regression: Linear, Multiple, and the General Linear Model 
Correlation: The Rise and Fall of Relationships 
Curvilinear Regression: When Relationships Get Complicated 

Working with Probability 
 Introducing Probability
 Introducing Modeling


Ten Tips for Excel Emigrés 
Ten Valuable Online R Resources 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá