Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: Statistics, 1001, Practice, Problems, dummies

rating

Statistics 1001 Practice Problems for Dummies

1001 Thống kê thực tế cho người mới bắt đầu.

Đọc sách online Statistics 1001 Practice Problems for Dummies PDF hoặc đặt in tại HoaXanh - Thêm vào giỏ hàng...

  • 170,000đ
  • Mã sản phẩm: BD
  • Tình trạng: 2


Basic Vocabulary
Descriptive Statistics
Graphing 
Random Variables and the Binomial Distribution
The Normal Distribution
The t-Distribution
Sampling Distributions and the Central Limit Theorem
Finding Room for a Margin of Error
Confidence Intervals: Basics for Single Population Means and Proportions
Confidence Intervals for Two Population Means and Proportions 
Claims, Tests, and Conclusions 
Hypothesis Testing Basics for a Single Population Mean: z- and t-Tests
Hypothesis Tests for One Proportion, Two Proportions, or Two Population Means
Surveys
Correlation
Simple Linear Regression 
Two-Way Tables and Independence 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá