Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Statistics for management and economics 11e

Statistics for management and economics Keller, Gerald.

Đặt in thành sách tại HoaXanh hay mua file PDF, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 390,000đ
  • Mã sản phẩm: ST3781
  • Tình trạng: 2

What Is Statistics? 

2 Graphical Descriptive Techniques I 12

3 Graphical Descriptive Techniques II 45

4 Numerical Descriptive Techniques 86

5 Data Collection and Sampling 140

6 Probability 154

7 Random Variables and Discrete Probability Distributions 197

8 Continuous Probability Distributions 244

9 Sampling Distributions 286

10 Introduction to Estimation 310

11 Introduction to Hypothesis Testing 333

12 Inference about a Population 371

13 Inference about Comparing Two Populations 427

14 Analysis of Variance 517

15 Chi-Squared Tests 591

16 Simple Linear Regression and Correlation 631

17 Multiple Regression 692

18 Model Building 733

19 Nonparametric Statistics 762

20 Time-Series Analysis and Forecasting 831

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá