Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

The Definitive Guide to DAX Business Intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel

The Definitive Guide to DAX Business Intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel, Second... (Marco Russo, Alberto Ferrari)

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 290,000đ
  • Mã sản phẩm: TH8236
  • Tình trạng: 2

CHAPTER 1 What is DAX? 1

CHAPTER 2 Introducing DAX 17

CHAPTER 3 Using basic table functions 57

CHAPTER 4 Understanding evaluation contexts 79

CHAPTER 5 Understanding CALCULATE and CALCULATETABLE 115

CHAPTER 6 Variables 175

CHAPTER 7 Working with iterators and with CALCULATE 187

CHAPTER 8 Time intelligence calculations 217

CHAPTER 9 Calculation groups 279

CHAPTER 10 Working with the fi lter context 313

CHAPTER 11 Handling hierarchies 345

CHAPTER 12 Working with tables 363

CHAPTER 13 Authoring queries 395

CHAPTER 14 Advanced DAX concepts 437

CHAPTER 15 Advanced relationships 471

CHAPTER 16 Advanced calculations in DAX 519

CHAPTER 17 The DAX engines 545

CHAPTER 18 Optimizing VertiPaq 579

CHAPTER 19 Analyzing DAX query plans 609

CHAPTER 20 Optimizing DAX 657

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá