Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

The Options Course High Profit and Low Stress Trading Methods 2nd Edition 2005

Quyển sách cơ bản và dễ hiểu cần đọc khi bắt đầu tìm hiểu về quyền chọn (Options contract) và chứng quyền có bảo đảm. Sách sẽ chỉ cho người đọc thấy các mối liên hệ giữa các sản phẩm tài chính với nhau như trái phiếu, chứng khoán. Cách dự đoán thị trường sắp bùng nổ, tâm lý nhà đầu tư dựa trên các thông số của hợp đồng quyền chọn.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 250,000đ

Options Trading: A Primer 
The Big Picture 
Option Basics 
Basic Trading Strategies 
Introducing Vertical Spreads 
Demystifying Delta 
The Other Greeks 
Straddles, Strangles, and Synthetics 
Advanced Delta Neutral Strategies 
Trading Techniques for Range-Bound Markets 

Increasing Your Profits with Adjustments 

Choosing the Right Broker 
Processing Your Trade 
Margin and Risk 371
A Short Course in Economic Analyses 
Mastering the Market 
How to Spot Explosive Opportunities 
Tools of the Trade 
Final Summary

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá