Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

The Secrets of Astrology 

The Secrets of Astrology. A complete guide to sun signs, planets, house and more. Giống với quyển Astrology Using The Wisdom Of The Stars In Your Everyday Life, The Secrets of Astrology là quyển sách dành cho trẻ em, giúp khám phá ý nghĩa tiềm ẩn của các vì sao và hiểu về chiêm tinh học

  • 150,000đ
  • Thương hiệu: DK Publishing
  • Mã sản phẩm: THE211308
  • Tình trạng: 2

Discover the hidden meaning of stars in this first introduction to astrology for children.

Secrets of Astrology tells you all you want to know about astrology, from the meaning of zodiac signs, to how to read a birth chart. Simple, readable text clearly explains the origins of astrology, the role of the planets, and the significance of the 12 Houses. Young astrologers are guided through all of the different zodiac signs, and can learn more about themselves in the process.

Bold, colorful illustrations bring key concepts to life, and make this the perfect addition to your bookshelf. This book is the perfect gift for budding astrologers, or those who love the night sky.

Quyển sách giới thiệu đầu tiên về chiêm tinh học cho trẻ em giúp khám phá ý nghĩa tiềm ẩn của các vì sao

Secrets of Astrology cho bạn biết tất cả những gì bạn muốn biết về chiêm tinh học, từ ý nghĩa của các cung hoàng đạo, đến cách đọc biểu đồ ngày sinh. Văn bản đơn giản, dễ đọc giải thích rõ ràng nguồn gốc của chiêm tinh học, vai trò của các hành tinh và ý nghĩa của 12 Nhà. Các nhà chiêm tinh trẻ được hướng dẫn về tất cả các cung hoàng đạo khác nhau và có thể tìm hiểu thêm về bản thân trong quá trình này.

Hình ảnh minh họa đậm, đầy màu sắc mang lại những khái niệm chính cho cuộc sống và làm cho đây là sự bổ sung hoàn hảo cho giá sách của bạn. Cuốn sách này là món quà hoàn hảo cho những nhà chiêm tinh mới chớm nở, hoặc những ai yêu thích bầu trời đêm.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá