Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

The Three Skills of Top Trading

Behavioral Systems Building, Pattern Recognition, and Mental State Management.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 120,000đ
  • Mã sản phẩm: THE044928
  • Tình trạng: 2

PART ONE Systems Building and Behavioral Finance 1

CHAPTER 1 Systems Building for the Three Skills

of Top Trading 3

CHAPTER 2 Behavioral Finance 33

CHAPTER 3 The Life Cycle Model of Crowd Behavior 55

PART TWO Pattern Recognition

and Discretionary Trading 87

CHAPTER 4 Wyckoff: The Man, the Method,

the Mystique 89

CHAPTER 5 The Basic Elements of Charting

for the Wyckoff Method 99

CHAPTER 6 The Wyckoff Method of Technical Analysis

and Speculation 131

CHAPTER 7 Anatomy of a Trade 161

PART THREE Mental State Management 173

CHAPTER 8 Trader Psychology and Mental Discipline 175

CHAPTER 9 The Composite Man 201

CHAPTER 10 Putting It All Together: Ten Principles

for a Trader to Live By

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá