Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Trading in the Zone Mark Douglas

Quyển sách nằm trong bộ 3 cuốn của Mark Douglas: Mastering the trade 3rd,  the Disciplined Trader và Trading in the Zone.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 80,000đ
  • Mã sản phẩm: TR9728
  • Tình trạng: 2

Mark Douglas uncovers the underlying reasons for lack of consistency and helps traders overcome the ingrained mental habits that cost them money.  He takes on the myths of the market and exposes them one by one teaching traders to look beyond random outcomes, to understand the true realities of risk, and to be comfortable with the "probabilities" of market movement that governs all market speculation.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá