Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Trading Index Option

Trading Index Option.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

  • 190,000đ
  • Mã sản phẩm: P78497
  • Tình trạng: 2

Section 1 Basic Concepts and Strategies 1
Chapter 1 The Basics of Index Options 3
Chapter 2 Diagrams of Basic to Advanced Strategies 
Chapter 3 Option Values and How They Change 
Section 2 Option Price Behavior and Volatility 

Chapter 4 Pricing and Graphing Strategies with OP-EVAL3TM

Chapter 5 "The Greeks" 
Chapter 6 Volatility 
Chapter 7 The Importance of Futures Prices 
Section 3 Trading Strategies 
Chapter 8 Buying Options 
Chapter 9 Selling Options 
Chapter 10 Vertical Spreads 
Chapter 11 Straddles and Strangles 
Chapter 12 Ratio Spreads 

 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá