Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

rating

Winning the Day Trading Game

Lessons and Techniques from a Lifetime of Trading. THOMAS L. BUSBY.

Đặt in thành sách tại HoaXanh, xem sách in mẩu trong video bên dưới.

 • 90,000đ
 • Thương hiệu: Wiley
 • Mã sản phẩm: WIN210948
 • Tình trạng: 2

 • The Crucible: Black Monday
 • Time Is Central
 • Trading Is a Numbers Game
 • Read the Tape 
 • There’s No Crying in Trading
 • Riding the Rail 
 • Worry about Risk, the Rewards Will Come 
 • Respect the News 
 • Getting Down to Brass Tacks 
 • Preparation Pays 
 • A Study in Contrast 
 • Recap the Essentials
 • An Afterthought for Consideration: The Doctrine of Genius

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá