Quý Khách Cần Mua File PDF Bất Kỳ Vui Lòng Liên Hệ Zalo (Click>>)

Từ khóa: All about, Short Selling

rating

All About Short Selling

Chiến lượt bán khống (short selling) lúc nào cũng tạo lợi nhuận cao hơn chiến lược mua và giữ. Ngoài ra bán khống còn giúp phòng ngừa rủi ro cho danh mục.

Đặt in tại HoaXanh - Sách bìa màu đóng gáy keo nhiệt.

 

  • 110,000đ
  • Mã sản phẩm: P85497
  • Tình trạng: 2

Short selling is growing in popularity―and for good reason. A smart shorting strategy can yield impressive profits while decreasing portfolio risk.

All About Short Selling reveals what you need to excel in this exciting form of trading―without making the classic “beginner’s” mistakes. An expert in the field, Tom Taulli provides a comprehensive game plan for playing―and winning―the short-selling game.

Avoiding complicated theories and overly technical explanations, All About Short Selling focuses only on what you need to know, including:

The benefits of short selling―from decreased overall portfolio risk to increased returns in tough markets
Tips for analyzing balance sheets, income statements, and cash-flow statements
Techniques for managing and evaluating a portfolio that includes shorted investments

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi đánh giá