Đặt In eBook

Đặt in eBook giá rẻ

+In Trắng Đen

  • Trên giấy 80gsm: 300đ - 350đ/trang
  • Bìa màu đóng keo nhiệt: 15.000đ

+In Màu

  • Trên giấy 80gsm: 350đ - 400đ/trang
  • Trên giấy 100gsm: 500đ - 800đ/trang
  • Trên giấy bóng lán 150gsm: 1000đ/trang
  • Bìa màu đóng keo nhiệt: 15.000đ

Tìm và Đặt in ebook theo form bên dưới